HOME
Home

Wat is een ondersteuningsplan?

Wat is een ondersteuningsplan?

In een samenwerkingsverband werken alle scholen in een regio samen om te zorgen dat er in die regio passend onderwijs is voor ieder kind. In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband staan de afspraken die in jouw regio zijn gemaakt over extra ondersteuning.

HierĀ vind je meer informatie over hoe Passend onderwijs in regio Rijnstreek is geregeld.