HOME
Home

Onze scholen

Samen zijn we het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek

Onze 55 scholen werken samen in samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Deze scholen zijn verdeeld over 10  besturen. Met elkaar zorgen we voor goed onderwijs in de Rijnstreek.

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden. Het SOP vind je op de website van de school, de schoolgids of op de website Scholen op de kaart.