HOME
Home
Voor ieder kind een passende plek in het basisonderwijs
header illustratie

Welkom bij Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek

Dit is het Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs (basisonderwijs). Voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs gaat u naar de website: http://www.swv-vo-mhr.nl/ of belt u naar: 0182 - 699 765.

Wat is Passend Onderwijs?

Ieder kind verdient het beste onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van de leerlingen. Het liefst op een basisschool in de buurt. Sommige leerlingen hebben (tijdelijk) meer ondersteuning nodig. Passend onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Er wordt ondersteuning op school geboden o.a. met behulp van de expertise uit het speciaal onderwijs om nog beter aan te sluiten op de behoeften van elke leerling. Soms is meer nodig dan de school kan bieden en moet de leerling naar een andere school in de regio. Als het kan op een andere reguliere school of op een school voor Speciaal (Basis)onderwijs. Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren werken de schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek. Onderstaande animatie (oranje knop) legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Passend onderwijs in 3 minuten