HOME
Home

Naar de middelbare school

De overstap naar de middelbare school

Als je kind in groep 7 of 8 zit, ga je je orienteren op de overgang naar de Middelbare school, ook wel voortgezet onderwijs (VO) genoemd. Een spannende tijd voor je zoon of dochter, maar ook voor jou. Hoe werkt zo’n overstap eigenlijk? Hoe bepaalt de basisschool het schooladvies voor je kind? Hoe werkt de aanmelding?  En hoe zit het als een kind speciale aandacht of extra ondersteuning nodig heeft op school?

Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Midden-Holland

Op de website van het samenwerkingsverband voorgezet (speciaal) onderwijs Midden-Holland vind je meer informatie over de overstap.

 

Schooladvies

De basisschool geeft in groep 7 een voorlopig en in groep 8 een definitief schooladvies op basis van alle informatie en observaties die de basisschool in de afgelopen jaren heeft verzameld. Het advies van de basisschool is leidend bij de toelating tot het VO. Het schooladvies moet besproken zijn met jou als ouders/verzorgers vóór 1 maart van het jaar waarin je kind in groep 8 zit. Een beschrijving van de algemene kenmerken per schooltype vind je hier.

Aanmelding op het VO

Als ouder/verzorger meld je je kind aan bij de voortgezet onderwijs school van jouw keuze. Als je denkt dat je kind extra ondersteuning nodig heeft, geef je dat bij de aanmelding aan de school door. Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag tegemoet kan komen. Hiertoe heeft de school 6 weken de tijd. Indien dit niet genoeg is, kan de onderzoeksperiode met 4 weken verlengd worden. De school moet jou hiervan op de hoogte stellen. Informatie over de ondersteuning die een school biedt, kan je vinden in het schoolondersteuningsprofiel van de school, deze is te vinden op de website van de school.

Zie voor de verschillende mogelijkheden van voortgezet onderwijs binnen Rijnstreek  ;Alphen aan den Rijn - Zoeken | Scholen op de kaart

Kan de school niet voldoen aan de ondersteuningsvraag van jouw kind, dan zoekt de school, in overleg met jou als ouder/verzorger, naar een beter passende plek, in het regulier of het speciaal onderwijs. Zo komt jouw kind terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Wil je kind naar een school buiten de regio? Kijk dan op de websites van de betreffende regio’s:
Regio Leiden: Scholen en besturen – SWV Leiden
Regio Utrecht/Woerden: De scholen in de regio (swvvo-ruw.nl)

Verwijzing naar het praktijkonderwijs (PRO) of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Als het schooladvies van je kind door de basisschool wordt gesteld op Praktijkschool of VSO, dan zal dit al eind groep 7 duidelijk gemaakt worden. Er wordt dan al vroeg in het schooljaar in groep 8 een groot overleg gepland, met onder andere iemand vanuit het Samenwerkingsverband VO om de verder te nemen stappen met jou te bespreken.

Je meldt je kind aan bij de PRO- of VSO-school. De basisschool levert de benodigde informatie aan. De VSO-school onderzoekt vervolgens of de leerling is aangewezen op PRO dan wel VSO. Als je kind inderdaad aangewezen lijkt te zijn op het pro of VSO, vraagt de school een TLV aan bij het samenwerkingsverband VO, dat valt onder de woonplaats van jouw kind.