HOME
Home

Passend Onderwijs

Zo werkt Passend Onderwijs binnen de Rijnstreek

Ieder kind verdient het beste onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van de mogelijkheden van je kind. Het liefst op een basisschool in de buurt.

Sommige kinderen hebben (tijdelijk) meer ondersteuning nodig. Passend onderwijs zorgt ervoor dat kinderen vaker in het reguliere onderwijs kunnen blijven. Er wordt ondersteuning op school geboden o.a. met behulp van de kennis en ervaring uit het speciaal onderwijs om nog beter aan te sluiten op de behoeften van elk kind. 

Soms is meer nodig dan de school kan bieden en moet het kind naar een andere school in de regio. Als het kan op een andere reguliere school of op een school voor Speciaal (Basis)onderwijs. Om voor alle kinderen een passende plek te realiseren werken de schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek.

 


 

 

3 soorten ondersteuning

Kinderen kunnen veel verschillende soorten hulp nodig hebben. Zoals hulp bij plannen en organiseren van schoolwerk of extra oefening van de stof, of een aangepast aanbod. Binnen de regio Rijnstreek hebben de scholen afspraken gemaakt over de manier waarop ze ondersteuning en hulp aan kinderen op school geven. Hulp wordt verdeeld in:

1. Basisondersteuning in de school

Elke school binnen de regio Rijnstreek moet een kind hulp kunnen geven bij problemen die regelmatig voorkomen. Deze basisondersteuning is er voor alle kinderen en wordt geregeld door de school. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij dyslexie, dyscalculie of anders lerend. 

Kijk hier hoe de basisondersteuning in de Rijnstreek geregeld is.

2. Extra ondersteuning in de school

Sommige kinderen hebben meer hulp nodig dan de basisondersteuning. Dan kan je kind extra ondersteuning krijgen. Het liefst op de eigen school of in de buurt van de eigen school. Samen met jou bekijkt de school dan wat je kind nodig heeft. Niet elke school binnen de regio Rijnstreek biedt dezelfde extra ondersteuning. Sommige scholen specialiseren zich in een bepaald soort hulp.

Kijk hier hoe de extra ondersteuning in de Rijnstreek geregeld is.

3. Speciaal (Basis)onderwijs

Soms heeft je kind speciale ondersteuning nodig en kan de reguliere school deze extra hulp niet bieden. Veelal kan een school voor Speciaal (Basis)onderwijs dat wel. In overleg met de ouder(s), evt. de leerling, de school, het samenwerkingsverband en andere professionals worden de mogelijkheden van Speciaal (Basis)onderwijs besproken.

Hiervoor geeft het samenwerkingsverband een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) voor het Speciaal (Basis)onderwijs af.

Kijk hier hoe de speciale ondersteuning Rijnstreek geregeld is.