HOME
Home

Oudersteunpunt

Het oudersteunpunt is er voor jou als ouder

Heb je vragen of zorgen over het basisonderwijs voor jouw kind? Het oudersteunpunt is er voor jou als ouder/verzorger. Je kunt je vragen over (passend) onderwijs stellen, wij geven objectieve informatie, kunnen je adviseren of in contact brengen met de juiste personen of instanties.

Het oudersteunpunt is onafhankelijk.

Patricia van Koppen, ouderadviseur 

Het oudersteunpunt heeft als doel ouders te informeren en te steunen in hun zoektocht naar een passende ondersteuning/plek voor hun kind binnen het basisonderwijs. Per 1 februari 2023 ben ik verbonden aan het oudersteunpunt als onafhankelijk ouderadviseur. In deze rol ben ik het aanspreekpunt voor de ouders met uiteenlopende vragen en zorgen omtrent passend onderwijs voor hun kind. Door te bellen en/of te mailen komen wij met elkaar in contact.

Naast het contact met ouders, participeer ik in werkgroepen/projecten van het samenwerkingsverband en/of ketenpartner om het ouderperspectief in te brengen. Hierbij ga ik altijd uit van de vraag: “is dit initiatief helpend/ondersteunend voor ouders met een kind binnen Passend Onderwijs”.

Kijk ook even op: