HOME
Home

Onze scholen

Passend onderwijs in de regio

Er zijn verschillende scholen in de Rijnstreek aangesloten bij ons samenwerkingsverband. Zij zijn een belangrijke informatiebron en de belangrijkste partner in het zoekproces naar het meest optimale onderwijs voor de leerling. Samen met de ouders/ verzorgers wordt beslist, welke ondersteuning het beste bij de leerling past.

Centraal staat het handelingsgericht werken, waarbij leerkrachten in staat zijn passend onderwijs te bieden op meerdere niveaus binnen hun groep. De focus ligt daarbij op het versterken van de competenties van de leerkracht met daarbij voldoende additionele middelen om deze ambitie ook waar te kunnen maken.