HOME
Home

Hoe weet de school welke hulp mijn kind nodig heeft?

Hoe weet de school welke hulp mijn kind nodig heeft?

De school onderzoekt wat jouw kind nodig heeft aan extra hulp. Dat doet de school in overleg met jou als ouder. Er zijn vaak speciale namen voor zulke gesprekken. Zoals multidisciplinair overleg (MDO) of ondersteuningsteam (OT). De school maakt na dit onderzoek en de gesprekken een OntwikkelingsPersPectief  (OPP) voor jouw kind. 

Als je kind al op school zit, gebruikt de school informatie van de leerkracht over hoe het gaat in de klas. Maar de school kan ook vragen om informatie van zorgverleners van jouw kind. Of informatie van een vorige school of de kinderopvang. De school vraagt altijd eerst toestemming aan jou. De school mag niet zonder die toestemming overleggen met anderen buiten de school over jouw kind. De school moet ook toestemming vragen om een verslag van een onderzoek te mogen lezen. Hierover lees je meer onder het kopje ‘Welke informatie moet ik delen met de school?’.

Soms blijkt dat een school voor Speciaal Onderwijs (SO) of Speciaal BasisOnderwijs (SBO) het beste zou zijn voor jouw kind. Hiervoor is een ToeKaatbaarheidsVerklaring nodig (TLV).

Lees hier hoe het speciaal basisonderwijs in de Rijnstreek is georganiseerd?