HOME
Home

Scholen

 

Scholen

  • Elke regio in Nederland heeft een samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor basisonderwijs. Alle scholen zijn verplicht aangesloten. In het basisonderwijs bestaat dit verband uit de basisscholen, scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en de scholen voor Speciaal Onderwijs (SO). 
  • Het samenwerkingsverband gaat over de toewijzing van extra ondersteuning op school. Omdat alle scholen samen in één samenwerkingsverband zitten, kan expertise optimaal gebruikt worden. Scholen weten van elkaar wat hun aanbod, kennis en ervaring is. Daar kunnen zij gebruik van maken om een leerling op hun eigen school extra te helpen.