HOME
Home

Conferentie

Conferentie

  • Ieder jaar organiseert SWV Rijnstreek een conferentie Passend Onderwijs. De conferentie is bedoeld voor leerkrachten en ondersteuners van groep 1 tot en met 8, intern begeleiders en schoolleiders/directies, MT-leden en bestuurders van scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs binnen ons samenwerkingsverband. Ook alle medewerkers vanuit de gemeente en zorginstellingen, zijn van harte welkom. 
     
  • De conferentie van dit jaar vindt plaats op 19 april 2023.  Informatie over de workshops staat in deze brochure
  • Aanmeldformulier conferentie 19 april 2023