Welkom bij SWV Rijnstreek

Welkom op de website van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek.
Dit is het Samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs.

Voor het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs gaat u naar www.swv-vo-mhr.nl of 0182-699765.15
JUN
Het Team Taalklas Nieuwkomers zoekt een taalhulp die in het schooljaar 2018/2019 voor 0,5 fte beschikbaar is.
Lees verder