HOME
Home

Begaafde leerlingen (comPACT)

Begaafde leerlingen (comPACT)

 • SWV Passend Onderwijs Rijnstreek heeft een subsidie toegekend gekregen van het Ministerie van OCW voor het aanbieden van extra ondersteuning voor begaafde leerlingen in het onderwijs. Er is een groep medewerkers vanuit alle besturen gestart, die over de nodige expertise en affiniteit beschikken. Deze werkgroep bestaat onder de naam comPACT: commissie Passend Aanbod voor Cognitieve Talenten! De groep is aan de slag gegaan om met elkaar het projectplan handen en voeten te geven. Inmiddels is de website https://ikwiluitdaging.nl in de lucht en worden er scholingsbijeenkomsten gehouden. Tevens zijn er 3 leerkrachtcoaches aan het werk om laagdrempelig vragen van leerkrachten en IB-ers te beantwoorden, of met hen te sparren over aanbod en beleid.
   
 • De commissie bestaat uit:
  SCOPE scholengroep: Marion van Hoevelaak en Hannie van der Wal
  Morgenwijzer: Fieke Schuilingh en Cora Hansen
  Wij de Venen: Anna Wagemans
  Vanuit de kleine besturen: Inge Schimmel
  SWV Passend Onderwijs Rijnstreek: Els Hegemans, Caroline Voets en Wilma Haverkate
   
 • We willen natuurlijk samen met alle scholen en besturen binnen het samenwerkingsverband met het projectplan aan de slag gaan, daarbij gebruik makend van alle aanwezige kennis en ervaring. Het project loopt tot eind 2023, maar de reikwijdte van dit onderwerp geldt natuurlijk ook voor daarna.
   
 • Neem voor vragen over comPACT contact op met je bestuur of mail naar Bertie de Beuze (projectleider): b.beuze@swvrijnstreek.nl.