HOME
Home

Begaafde leerlingen

 Plusklas (hoog) begaafden

  • Het signaleringsinstrument wordt gebruikt bij de intake van de bovenschoolse plusklas, maar sommige IB-ers maken er ook gebruik van voor het intern signaleren van hun meerbegaafde leerlingen. 

Voor meer informatie klik hier. 

Begaafde leeringen (comPACT)

  • SWV Passend Onderwijs Rijnstreek heeft een subsidie toegekend gekregen van het Ministerie van OCW voor het aanbieden van extra ondersteuning voor begaafde leerlingen in het onderwijs. Er is een groep medewerkers vanuit alle besturen gestart, die over de nodige expertise en affiniteit beschikken. Deze werkgroep bestaat onder de naam comPACT: commissie Passend Aanbod voor Cognitieve Talenten! 
  • Voor meer informatie klik hier.