Zorgplicht

Voor alle scholen geldt vanaf 1 augustus 2014 de zorgplicht. De school is verantwoordelijk voor het bieden van of het zoeken naar een passende onderwijsplek in overleg met ouders.
Dit betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Of op de school waar het kind wordt aangemeld, eventueel met extra ondersteuning, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden hier nauw bij betrokken en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt rechtstreeks door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Om scholen te helpen hun zorgplicht uit te voeren bij de aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stroomschema's ontworpen.

Stroomschema zorgplicht aanmelding reguliere basisschool (po-school)
Stroomschema zorgplicht voor als leerling al op school zit
Stroomschema zorgplicht aanmelding sbao of (v)so-school


Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl