Stimuleringsbijdrage

Wanneer kan de school dit arrangement aanvragen?

De reguliere basisscholen binnen het SWV PO Rijnstreek worden in het kader van het geformuleerde overstapbeleid (Zie Overstapbeleid januari 2018) gestimuleerd om leerlingen vanuit het S(B)O aan te nemen.

Een reguliere basisschool die een leerling vanuit het SBO of SO opneemt kan een eenmalige stimuleringsbijdrage aanvragen om de leerling bij de overstap goed te kunnen ondersteunen.


Klik op deze link voor meer informatie: handreiking Stimuleringsbijdrage.

Klik op deze link voor het aanvraagformulier Stimuleringsbijdrage.