Aanvraag procedure TLV voor zittende leerlingen in het S(B)O

Aanvraag procedure Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor zittende leerlingen
in het S(B)O

Ten behoeve van TLV aanvragen voor leerlingen die binnen het S(B)O zitten en waarvan voortzetting van het arrangement op de huidige S(B)O school noodzakelijk is, kan een verkorte procedure worden gevolgd.

De school en de onderwijsspecialist van het SWV Rijnstreek bepalen samen voor welke leerlingen een bespreking in het Breed ondersteuningsteam geen toegevoegde waarde heeft, omdat de beschikbare informatie duidelijk aantoont dat voortzetting noodzakelijk is.

De verkorte procedure die dan gevolgd kan worden, staat in onderstaand document beschreven.

Procedure aanvraag Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor zittende leerlingen in het S(B)O