Ondersteuningsarrangementen

In ons Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek zijn arrangementen in personeel beschikbaar ter versterking van de basisondersteuning. Daarnaast ontvangen de schoolbesturen van het SWV een ondersteuningsbudget om zelf de extra ondersteuning voor een individuele leerling of groepjes leerlingen te financieren.

Het personeel dat voor de arrangementen ingezet kan worden, is in dienst van het SWV en werkt vanuit het Centrum voor Ondersteuning (CVO).

Onderstaande infographic maakt duidelijk waar u voor welke ondersteuning moet zijn. De infographic vindt u ook op pagina 2 van de brochure ondersteuningsarrangementen.

In bijgaande brochure vindt u informatie over de beschikbare arrangementen binnen het SWV Rijnstreek en de handleiding Trekkingsrecht.

Brochure Ondersteuningsarrangementen

Handleiding trekkingsrecht 2021-2022