Voorschool - basisschool

Brief aan directie en ib-ers van de Alphense Scholen (inclusief Boskoop)

Aan directie en ib-ers van de Alphense Scholen (incl. Boskoop)

(overige scholen van SWV ter info)

Alphen aan den Rijn, 29 oktober 2015

Beste collega's,

In de gemeente Alphen aan den Rijn is, naar het voorbeeld van Leiden en met steun van de gemeente Alphen aan den Rijn, een digitaal overdrachtsformulier ontwikkeld van Kinderopvang naar Basisscholen.

De Kinderopvang van Junis, Shezaf en Partou is er nu aan toe om het nieuw ontwikkelde product in stappen in te voeren en digitale overdracht aan basisscholen aan te leveren. Dit gebeurt dan met toestemming van ouders en zal rond de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden plaatsvinden. De Kinderopvang zal aangeven of warme overdracht gewenst is. Op het voorblad verschijnt in dat geval een groen bolletje bij het betreffende ontwikkelingsgebied. Het initiatief voor warme overdracht ligt echter, nadrukkelijk bij de basisscholen.

Het product is ontwikkeld vanuit de werkgroep overgang 0-4 naar po en medewerkers van basisscholen hebben het inhoudelijk beoordeeld. Er komt binnenkort een ouderfolder beschikbaar.

Op enige termijn zal het product natuurlijk geŽvalueerd worden.

De overige instellingen van Kinderopvang in de gemeente Alphen aan den Rijn worden benaderd om ook gebruik te gaan maken van deze digitale overdracht.

Indien daar op termijn belangstelling voor is, kan het ook breder uitgezet worden in ons samenwerkingsverband.

Deze informatie wordt ook op de website van SWV Rijnstreek geplaatst met een link naar het digitale overdrachtsformulier.

We hopen dat hiermee de doorlopende ontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd en dat begeleiding van leerlingen in het basisonderwijs direct vanaf de start wordt geoptimaliseerd.

Namens de werkgroep 0-4/po

Bert Meijer

St. SWV Passend Onderwijs Rijnstreek

Bijlage: digitale overdrachtsformulier