Regio

Regio

Het SWV Rijnstreek is één van de 76 regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en omvat de gemeenten Alphen aan den Rijn (uitgezonderd Boskoop), Nieuwkoop en Kaag en Braassem (voor een deel). Door de gemeentelijke herindeling vanaf 1 januari 2014 komen de gemeenten Rijnwoude en Boskoop bij Alphen aan den Rijn. In de tijd dat de afspraken werden gemaakt over de samenstelling van de samenwerkingsverbanden is de afspraak gemaakt dat Boskoop bij het SWV Midden-Nederland zou komen. Deze afspraak blijft gehandhaafd, ondanks de gemeentelijke herindeling.