Overgangsmaatregel rugzakken

Het bestuur van het SWV Rijnstreek heeft voor de periode 1 augustus 2014 t/m 1 augustus 2016 een overgangsmaatregel ingesteld voor de scholen die rugzakleerlingen hebben. Hiervoor hebben de betreffende ouders een brief ontvangen.