Directie en secretariaat

Ad de Swart is de directeur- bestuurder van het Samenwerkingsverband.
Het secretariaat wordt gevormd door: Astrid den Outer en Marga Rood.
v.l.n.r.: Ad de Swart, Marga Rood
Vooraan:Astrid den Outer

Ad de Swart a.deswart@swvrijnstreek.nl
Astrid den Outer a.outer@swvrijnstreek.nl
Marga Rood m.rood@swvrijnstreek.nl