Begaafde leerlingen

Project subsidie begaafde leerlingen: comPACT is van start!


Ons samenwerkingsverband heeft een subsidie aangevraagd bij het Ministerie van OCW voor het aanbieden van extra ondersteuning voor begaafde leerlingen in het onderwijs. (Regeling subsidie begaafde leerlingen PO en VO).
Er is inmiddels een projectplan geschreven met inbreng van alle besturen en het samenwerkingsverband. De verwachting is dat eind november as. de subsidie ook daadwerkelijk wordt toegekend.
Ondertussen is een groep medewerkers vanuit alle besturen gestart die over de nodige expertise en affiniteit met betrekking tot deze doelgroep beschikken.
Onze naam is comPACT: Passende Aanpak voor Cognitieve Talenten!
In de comPACT groep zitten:
Vanuit Scope scholengroep: Marion van Diemen en Jacqueline Prins;
Vanuit Morgenwijzer: Fieke Schuilingh en Mirjam van den Broek;
Vanuit Wij de Venen: Corrie van de Meer en Marije van Onna;
Vanuit de kleine besturen: Inge Schimmel;
Vanuit het SWV Rijnstreek: Els Hegemans en Caroline Voets.
Er is een externe projectleider aangetrokken in de persoon van Jolande Praktiek.
Mocht blijken dat er aanvullende expertise gewenst is in deze groep, dan zullen we dat uiteraard bespreken.

Deze groep is nu twee maal bijeen geweest om kennis met elkaar te maken en met elkaar te verkennen hoe we dit projectplan handen en voeten gaan geven. We willen dat natuurlijk samen met alle scholen en besturen binnen het samenwerkingsverband doen en daarbij gebruik maken van alle aanwezige kennis en ervaring. Het project bestrijkt de periode tot eind 2022, maar de reikwijdte van dit onderwerp geldt natuurlijk ook voor daarna.

We zullen in ieder geval dit platform gebruiken voor nieuwsberichten, maar ook van de diverse platforms van de scholen en besturen gebruik maken.
Maandag 4 november a.s. hebben we ons volgende overleg.
Voor eventuele vragen kun je je wenden tot de comPACT leden van je bestuur of contact opnemen met Jolande Praktiek; jolande.praktiek@ziggo.nl / 06 -83 25 50 83.