Algemene informatie

De taalklas biedt op de maandag, dinsdag- en donderdagochtend ondersteuning voor nieuwkomers uit groep 3 t/m 8. De taalklas is van 8.30 - 12.00 uur. De kinderen komen zelfstandig, of worden door een begeleider naar de taalklas gebracht. Dit wordt door de school van inschrijving geregeld. Ook de communicatie hierover ligt bij de school van inschrijving.Team Taalklas

Het team Taalklas Nieuwkomers bestaat uit twee leerkrachten; Caroline de Kleer en Anja van der Krogt, de taalhulp; Jolanda do Nascimento Felix - Smit en de toeleider/coördinator; Margriet van Holstein. Verder worden de leerkrachten ondersteund door 2 onderwijsassistenten; Nini van Sloten en Trees de Jonge en 2 vrijwilligers; Sylvia Hoogeveen en JolandaInhoudelijk

In de taalklas krijgen de kinderen de vakken woordenschat, mondelinge taal, lezen, begrijpend lezen, schrijven, rekenen, crea. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de methodes Horen, Zien en Schrijven, Veilig Leren Lezen, blokboek taal en Lees Aardig.  Er wordt thematisch gewerkt in de taalklas.
 
De kinderen krijgen les op niveau en in de stamgroep. Er zijn drie niveaugroepen, beginners, middengroep en gevorderden. In deze niveaugroepen krijgen de kinderen mondelinge taal, lezen, begrijpend lezen en taal aangeboden. In de stamgroep worden andere activiteiten gedaan, zoals crea en sociaal emotionele vorming.
 
De leerkrachten van de taalklas kunnen meedenken over een programma voor de kinderen op de middagen, woensdag en vrijdag.
 
Om een korte lijn met de scholen te houden wordt er gewerkt in google drive. Een weektaak en overdrachtsdocument wordt met de school gedeeld. De leerkrachten van de taalklas zullen elke week een weektaak invullen. Wanneer er toetsresultaten zijn zal dat in het overdrachtsdocument gezet worden. De bedoeling is dat de scholen ook in deze documenten werken. Hierover wordt de school geïnformeerd.Leerkrachten

Beide leerkrachten verdelen de leerlingen qua verantwoordelijkheid en het is duidelijk voor de school van inschrijving wie aanspreekpunt is. Anja geeft les aan de bovenbouw en Caroline aan de middenbouw.
Elke ochtend is er een vrijwilliger aanwezig om te lezen met de kinderen en de leerkrachten te ondersteunen.Taalhulp

De Taalhulp, Annelies Duurland, is bedoeld voor kinderen tussen 4-6 die niet in de taalklas les krijgen, voor kinderen buiten de gemeente Alphen en voor kinderen die na de taalklas extra ondersteuning nodig hebben om aan te kunnen sluiten bij het reguliere programma.. De taalhulp kan ook worden ingezet om leerkrachten te ondersteunen.Aanmelden

Het aanmelden van een leerling voor de taalklas  of taalhulp gaat via een aanmeldingsformulier. Deze vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.swvrijnstreek.nl
Hier kunt u ook meer informatie vinden over de taalklas en het aannemen van nieuwkomers.Vervoer

Voor leerlingen die op een afstand van 6 km. of meer wonen vergoedt de gemeente het vervoer. U kunt hiervoor leerlingenvervoer aanvragen.Wat te doen bij ziekmelding leerkracht

Wanneer één van de leerkrachten ziek is, worden de leerlingen samengevoegd tot een aantal van 25 leerlingen. Als het leerlingenaantal boven de 25 komt, worden de leerlingen afgebeld en gaan zij naar de school van inschrijving.Locatie

Basisschool De Jenaplaneet; Vliestroom 204, te Alphen aan den RijnContact

telefoonnummer: 06-51 21 98 84
e-mailadres: taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com


Op 16 en 19 maart is er weer inloop. Voel je welkom om tussen 8.30 en 12.00 binnen te
lopen en even te kijken in de taalklas. Voor de kinderen is dit heel bijzonder en goed om de
verbinding te maken met hun andere school!


Vanuit de taalhulp
In verband met het aflopen van een aantal trajecten ontstaat er ruimte om een aantal
leerlingen 2x per week te begeleiden. Dit is een tijdelijke mogelijkheid die per direct stopt
zodra er een of meerder nieuwe aanmeldingen komen. Jolanda en Margriet beslissen
samen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. We zijn blij dat we deze extra hulp
(tijdelijk) kunnen bieden! De leerkrachten en intern begeleiders van de leerlingen die extra
taalhulp aangeboden krijgen worden per mail benaderd. Mocht je hier vragen over hebben
laat het ons dan weten.