Agenda en notulen vergaderingen OPR

De vergaderingen van de OndersteuningsPlanRaad zijn openbaar. Wilt u als toehoorder een vergadering bijwonen, neemt u dan even contact op met de secretaris Joyce Ouwerkerk ( j.ouwerkerk@tweeklank.nl ).

De eerstvolgende OPR vergadering is op woensdag 26 juni 2019, 20.00-22.00 uur in het kantoor van het SWV Rijnstreek, gebouw S(B)O Op Maat, Henry Dunantweg 11, Alphen aan den Rijn.


Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van de vergaderingen van de OndersteuningsPlanRaad.

Kalenderjaar 2019

Agenda OPR vergadering 04-11-2019


Agenda OPR vergadering 26-06-2019


Agenda OPR vergadering 19-02-2019
Verslag OPR vergadering 19-02-2019Kalenderjaar 2018

Agenda OPR vergadering 16-10-2018
Verslag OPR vergadering 16-10-2018


Agenda OPR vergadering 13-06-2018
Verslag OPR vergadering 13-06-2018

Agenda OPR vergadering 22-05-2018
Verslag OPR vergadering 22-05-2018


Agenda OPR vergadering 05-02-2018
Verslag OPR vergadering 05-02-2018Kalenderjaar 2017

Agenda OPR vergadering 31 oktober 2017
Verslag OPR vergadering 31 oktober 2017


Agenda OPR vergadering 31 mei 2017
Verslag OPR vergadering 31 mei 2017

Agenda OPR vergadering 13 maart 2017
Verslag OPR vergadering 13 maart 2017


Kalenderjaar 2016

Agenda OPR vergadering 15 december 2016
Verslag OPR vergadering 15 december 2016

Agenda OPR vergadering 25 oktober 2016
Verslag OPR vergadering 25 oktober 2016

Agenda OPR vergadering 2 juni 2016
Verslag OPR vergadering 2 juni 2016

Agenda OPR vergadering 15 maart 2016
Verslag OPR vergadering 15 maart 2016